Hvor mye betaler Bojangles? - DailyWorkhorse.com (2023)

Hvis du spør «hvor mye betaler Bojangles?», har jeg veldig nyttig informasjon for å hjelpe deg med å avgjøre om du vil sende innjobbsøknad.

Hvor mye betaler Target?

Bojangles er en gatekjøkkenkjede som spesialiserer seg på stekt kylling og kjeks i Cajun-stil. Jack Fulk og Richard Thomas grunnla selskapet i 1977. Det har mer enn 760 restauranter i 14 stater, de fleste lokalisert i det sørlige USA.

Ta en titt på nedenfor:

 • Starter Bojangles timelønn
 • Gjennomsnittlig timelønn og lønn
 • Hvor mye betaler Bojangles ukentlig i gjennomsnitt
 • Heltidstimer
 • Deltidstimer kan du kanskje jobbe
 • Skifttimer
 • Når er lønning?
 • Lønnsøkninger
 • Sykefraværspolitikk
 • Pauser under skiftet

Bojangles startlønn

Hvor mye betaler Bojangles? - DailyWorkhorse.com (1)

Startlønnen hos Bojangles er mellom $8,50 og $9,50 i timen i de fleste områder. Selvfølgelig, hvis du bor i en stat med en høyere minstelønn på $15,20 i timen, for eksempel District of Columbia (D.C.), har du en fordel.

Hvor mye tjener Bojangles-ansatte?

I følgeIndeed.com, sier ansatte ved Bojangles at lønnen kan bruke mye forbedring i alle områder av restauranten. Dette betyr generelt at lønnen er altfor lav til å kunne bo komfortabelt alene.

Folk er generelt ute etter å komme i nærheten av å tjene en lønn til å leve av, så de fleste ansatte sier at lønnen må forbedres totalt sett.

Hvor mye betaler Bojangles en time for mannskapsmedlemmer?

Et besetningsmedlem på Bojangles tjener i gjennomsnitt $10,89 i timen. Dette tilsvarer omtrent $435 i uken og en årslønn på $22,651.

Besetningsmedlemmet er ansvarlig for å yte best mulig kundeservice til alle kunder. Dette inkluderer å hilse på kunder med et smil, ta imot bestillinger, lage mat og sørge for at alle kunder er fornøyde.

Hvor mye betaler Bojangles per time for kokker?

Den gjennomsnittlige kokken tjener $10,88 i timen, og dette utgjør $435 i uken og en årslønn på $22,630.

Bojangles-kokken er ansvarlig for å tilberede selskapets signaturkylling, kjeks og andre menyelementer i et hektisk miljø. Denne stillingen krever et høyt nivå av kundeservice og oppmerksomhet på detaljer.

Hvor mye betaler Bojangles hver time for skiftledere?

Timelønnen i gjennomsnitt for en skiftleder i Bojangles er $13,81 i timen. Så du vil tjene rundt $552 i uken og $28,724 i året, som inkluderer mye overtidsarbeid når det er nødvendig.

Skiftleder er ansvarlig for å føre tilsyn med driften av restauranten under skiftet. Dette inkluderer å sørge for at all mat tilberedes og serveres til rett tid, at alle teammedlemmer utfører sine plikter, og at restauranten er ren og godt vedlikeholdt.

Bojangles Assistant Manager Lønn

Bojangles-assistentsjefens årslønn er omtrent $42 500.

En assisterende leder ved denne gatekjøkkenet er ansvarlig for den daglige driften av restauranten. Han eller hun skal stå for alle oppgavene som ikke er direkte knyttet til matlaging eller kundeservice.

Dette inkluderer ting som planlegging, opplæring av ansatte og administrasjon av inventar. Det inkluderer også å være på vakt ved nødstilfeller og kunne trå til ved behov med matlaging eller kundeservice om nødvendig.

Lønnen for denne stillingen er et godt eksempel på hvordan en bedrift kan gi sine ansatte en mulighet til å vokse.

Bojangles Manager Lønn

Gjennomsnittlig lønn for Bojangles General Manager er $57 549 per år. Dette tallet kan gå mye høyere avhengig av år med ansettelse og prestasjonsrekord.

Lederen er ansvarlig for den overordnede ledelsen av restauranten. Dette inkluderer å administrere restaurantpersonalet, føre tilsyn med den daglige driften og sikre at alle selskapets retningslinjer følges. Disse stillingene setter deg også i en stilling hvor du også vil være ansvarlig for å utvikle og implementere markedsføringsstrategier for å øke kundetrafikken og salget.

Bojangles distriktssjef Lønn

Bojangles-distriktssjefens årslønn er omtrent $77 400 i gjennomsnitt. Dette lønnsestimatet er basert på bedriftens beliggenhet og distriktssjefens erfaring.

Distriktsledere er ansvarlige for ledelsen av alle Bojangles restauranter i et angitt geografisk område. Dette inkluderer å sikre at alle restauranter fungerer på optimale nivåer, administrere restaurantteamet og føre tilsyn med restaurantdriften.

Hvor mye betaler Bojangles ukentlig?

Folk som stiller dette spørsmålet, refererer vanligvis til hvor mye de kan tjene på å jobbe på startnivå hver timejobbpå Bojangles.

Gjennomsnittlig ukelønn, når du tar alle nybegynnerearbeidsplasseri betraktning, er omtrent $350 og $380 hvis du jobber på heltid.

Hvis du jobber deltid, kan du forvente å tjene mellom $190 til $260, avhengig av antall timer du jobber hver uke. Husk at det er noen uker du kan fylle ut personer som melder seg syke. Hvis dette skjer, med de ekstra timene, kan du av og til tjene nær $350 til $400 i uken.

Hvor mye betaler Bojangles 16-åringer?

Bojangles betaler 16-åringer en gjennomsnittslønn på $8,00 til $9,00 per time, eller omtrent $8000 til $12,000 per år. Husk at disse estimatene kan være høyere eller lavere, avhengig av plasseringen til restauranten din.

Heltidstimer

Arbeidstakere rapporterer at butikkene deres er veldig travle, og det er ikke uvanlig å jobbe opptil 50 eller flere timer per uke som mannskapsmedlem eller på annen måte. Ledere rapporterer å jobbe 52 timer eller litt mer hver uke.

Dette er gode nyheter for timearbeidere som kan tjene mye overtidsbetaling. Men lønnsarbeidere kan forvente samme lønn, uansett hvor lenge de jobber.

Deltidstimer for Bojangles-ansatte

Som deltidsansatt i Bojangles kan du forvente mellom 15 og 26 timers arbeid tildelt hver uke. Dette inkluderer ikke en og annen overtidsvakt du kan bli bedt om å jobbe når noen melder seg syk.

Skifter du kan jobbe

Det er mange fordeler med å jobbe i Bojangles, inkludert fleksible skift. De tilbyr en rekke skift inkludert dag, kveld og natt.

Her er noen eksempler:

 • 05.00 til 14.00
 • 06.00 til 14.00
 • 07.00 til 14.00
 • 07.00 til 17.00
 • 02.00 til 22.30
 • 15.00 til 23.00
 • 16.00 til 23.00
 • 17.00 til 22.30

Betaler Bojangles ukentlig eller annenhver uke?

Bojangles betaler sine ansatte ukentlig eller annenhver uke, avhengig av restaurantens beliggenhet. Mens noen ansatte sier at de får lønn på en mandag, får andre lønn på en fredag.

Sørg for å spørre ledelsen om lønnsperioden (når du får kreditert for å jobbe), når lønnsperioden begynner og slutter, og når du får betalt. De fleste Bojangles lønnsperioder starter på en søndag og slutter på en lørdag, enten en eller to uker senere.

Lønnsøkninger på Bojangles

Noen ansatte sier at de fikk en lønnsforhøyelse etter bare 90 dager med startnivåarbeid. Andre sier de har jobbet på Bojangles i over ett år og aldri har fått lønnsøkning.

Bedriftseide lokasjoner opererer etter et annet og strengere sett med regler. På disse stedene må ledelsen vurdere resultatene dine med jevne mellomrom og tilby økninger basert på resultatene dine.

Franchisetaker-eide lokasjoner opererer etter et sett med standarder, men noen av dem slipper unna med å ikke gi sine ansatte rettferdig kompensasjon for å øke sin egen fortjeneste. Derfor er det viktig å kommunisere med lederne dine om høyninger.

Sykefravær

Det er viktig å ringe lederen din i god tid hvis du ringer deg syk. I tillegg akkumulerer timeansatte vanligvis ikke sykefravær, men de opparbeider seg ferie etter ett helt års arbeid.

Hvis du er sykemeldt i minst tre dager, må du ta med en legeerklæring innen den uken for å få ordentlig unnskyldning.

Pauser

Noen stater har obligatoriske pauser for ansatte, så rådfør deg med lokale lover. Ellers rapporterer ansatte at de har lov til å ta pauser av og til i løpet av skiftet, så lenge det ikke forstyrrer virksomhetens effektivitet i travle timer.

Utvalgt bilde med tillatelse fraMichael Rivera,CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

FAQs

Does Bojangles hold your first check? ›

No they do not. When I first started working there they didn't hold my first paycheck but when my sister started working there they held hers.

How much does Bojangles pay an hour in NC? ›

Average Bojangles' Team Member hourly pay in North Carolina is approximately $9.76, which is 23% below the national average. Salary information comes from 251 data points collected directly from employees, users, and past and present job advertisements on Indeed in the past 36 months.

How will I receive my first paycheck? ›

Direct deposit is time-sensitive. This means if your employer doesn't have you set up for this payment method by the current pay period's reporting deadline, you'll receive a paper check the first time.

Do you get your first check direct deposit? ›

No matter your start day, if you have requested that your employer pay you via direct deposit, they may issue your first paycheck in the form of a paper check for the amount of pay you've earned until the payroll department has your direct deposit information set up.

Does Bojangles give free food to employees? ›

Benefits/Perks:

Opportunities for advancement within the company. Free meal during each shift worked. Training time paid.

What are the benefits of working at Bojangles? ›

crew member
 • Industry-Leading Competitive Weekly Pay.
 • Industry-Leading Benefits & Perks.
 • Free Meal Each Shift.
 • Flexible Schedules – Part-time & Full-time Available.
 • Management Opportunities.
 • Vacation Plan.
 • 401(k) Retirement Plan.
 • Recognition & Engagement Program.

What retail stores pay the most in NC? ›

Top companies for Retail Sales Associates in North Carolina
 • Journeys. 3.5 $31.72per hour. 5,092 reviews10 salaries reported.
 • Hibbett Sports. 3.8 $28.00per hour. 2,189 reviews13 salaries reported.
 • Sunrun. 3.3 $23.32per hour. ...
 • Mattress Warehouse. 2.9 $22.83per hour. ...
 • Carolina West Wireless. 3.1 $20.60per hour. ...
 • Show more companies.

How long do you wait for your first paycheck? ›

Payroll checks may be issued at the end of each pay period worked, or there may be a lag and your paycheck may be issued a week or two (or longer) after you begin work. At the latest, you should be paid by the company's regular pay date for the first pay period that you worked.

How long does it take for your first paycheck to clear? ›

Once you receive a check, you may not have immediate access to the full amount when you deposit into your bank account. Usually, it takes up to two business days for a deposited check to fully clear.

Why do some places hold your first check? ›

Many significant factors affect the first paycheck. The company officials must do the extended paperwork to determine the amount of the paycheck and the amount of the taxes that need to be paid. In most situations, there are factors like taxes, Medicare, and employment benefits that need to be considered.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg Kuvalis

Last Updated: 23/10/2023

Views: 6332

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg Kuvalis

Birthday: 1996-12-20

Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

Phone: +68218650356656

Job: IT Representative

Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.